หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประเทศบรูไน

ประเทศบรูไน (Brunei)

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผ่นที่ประเทศ

ชื่อทางการ บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ศาสนาประจำชาติ ศาสนาอิสลาม
วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 7 มกราคม พ.ศ. 2527
ภาษาประจำชาติ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia)
ภาษาราชการ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia)
ดอกไม้ประจำชาติ ดอกซิมปอร์ (Simpor) ดอกซิมปอร์มีปรากฏอยู่บนธนบัตร 1 ดอลลาร์บรูไนด้วย  

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
บรูไนมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้
ภูมิประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่สองส่วนที่ไม่ติดกัน โดยพื้นที่ด้านตะวันตก มีประชากร 97% ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกซึ่งเป็นภูเขา มีประชากรเพียง 10,000 คน สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทางด้านเหนือของบรูไน ติดกับทะเลจีนใต้ ส่วนพรมแดนทางบกที่เหลือทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย
ภูมิอากาศภูมิอากาศเขตร้อน มีอุณหภูมิและความชื้นสูง และมีฝนตกชุกตลอดปี
 
ประวัติของประเทศ
     ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 16 บรูไนมีอำนาจและชื่อเสียงทางด้านการค้า และครอบครองอาณาเขตส่วนใหญ่ในเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซูลุ
     เดิมสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เทมาเส็ก (Temasek) หรือ ทูมาสิก (Tumasik) มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองต่อมาเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อำนาจเข้ามาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรูไนก็เสียดินแดนและเสื่อมอำนาจลง
     ใน พ.ศ. 2449 บรูไนได้ลงนามสนธิสัญญายินยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ เพราะเกรงว่าจะต้องเสียดินแดนไป และหลังจากนั้นไม่นานบรูไนก็สำรวจพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เมืองเซรีอา ทำให้บรูไนเป็นประเทศที่มีฐานะมั่งคั่ง
     ใน พ.ศ. 2505 พรรคประชาชนบอร์เนียวได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นจากการเลือกตั้ง แต่ถูกกีดกันไม่ให้จัดตั้งรัฐบาล จึงมีความพยายามที่จะยึดอำนาจจากสุลต่านแต่ไม่สำเร็จ รัฐบาลของสุลต่านจึงประกาศกฎอัยการศึก โดยต่ออายุประกาศทุกๆ 2 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
     บรูไนได้รับเอกราช เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 หลังจากอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษมานานถึง 95 ปี

บุคคลสำคัญ
สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี  ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์
(His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)
      ทรงเป็นพระราชาธิบดีหรือสุลต่านองค์ปัจจุบันของบรูไน และยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย ซึ่งพระองค์ถือเป็นบุคคลสำคัญที่พลิกโฉมการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้บรูไนมีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาล

บรูไนกับประชาคมอาเซียน
บรูไนพยายามสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นใหม่เพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน และเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจที่มีความชำนาญแม้ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีได้ เพื่อพัฒนาภาคเศรษฐกิจให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับบรูไน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตลอด โดยเฉพาะในระดับราชวงศ์ และเป็นพันธมิตรกันทั้งในกรอบอาเซียนและสหประชาชาติ และมีความร่วมมือกับไทย ทั้งการทหาร การค้า แรงงาน วิชาการ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม การลงทุนสำคัญของบรูไนในไทย คือ การร่วมกันจัดตั้งกองทุนร่วมที่ชื่อว่า กองทุนไทยทวีทุนและลงทุนใน โครงการเอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายแผงวงจรไฟฟ้าที่ลงทุนภายใต้ BOI (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย) รวมทั้งร่วมมือกันจัดกิจกรรม Thailand Festival 2003 เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยนำคณะนาฏศิลป์ไทยไปเปิดการแสดงที่ประเทศบรูไนในวาระฉลองครบรอบ 20 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

อาหารประจำชาติ


ชุดประจำชาติ
หญิง สวมเสื้อคลุมยาว ที่เรียกว่า บาจูกูรงใส่กระโปรงมอดชิด และสวม ฮิญาบผ้าคลุมศีรษะสำหรับหญิงอิสลาม
ชาย  สวมเสื้อแขนยาว คอปิด กางเกงขายาว มีผ้าพันรอบเอว และสวมหมวกหรือมีผ้าพันศีรษะ

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
บรูไนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก มีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และการแต่งกายที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งยังมีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามด้วย เช่น สตรีชาวบรูไนจะแต่งตัวมิดชิด และจะไม่ยื่นมือให้ผู้ชายจับมือทักทาย เป็นต้น
สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน ตัวย่อ BND
อัตราการแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์บรูไน = 25 บาท
          1 ดอลลาร์บรูไน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น